چهارشنبه, 8 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۲:۸:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ 
  • کد خبر : ۲۰۱۵۷۰
بر اساس ارزیابی های دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت؛ مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه شاخص عملكردی حضور در برنامه های رادیویی و تلویزیونی، گفتگو با رسانه ها و در میان گذاشتن مشكلات با مردم در هفته دولت، در میان 33 وزارتخانه و دستگاه اجرایی به عنوان دستگاه برتر معرفی شد
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت؛ نتیجه ارزیابی عملکرد هفته دولت مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و استانداری های سراسر کشور را اعلام کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران- شادا –دبیرخانه شورای اطلاع رسانی، عملکرد مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی 32 وزارتخانه و دستگاه اجرایی و 31 استانداری سراسر کشور را در هفته دولت مورد ارزیابی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، در این ارزیابی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه شاخص عملکردی حضور در برنامه های رادیویی و تلویزیونی، گفتگو با رسانه ها و در میان گذاشتن مشکلات با مردم در هفته دولت، در میان 33 وزارتخانه و دستگاه اجرایی به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0