يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • Time : ۱۴:۴:۵۰
  • Date :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ 
  • News Code : ۱۹۰۵۴۴
عیادت دكتر محمودی مدیركل و تعدادی از همكاران اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از همكاران
عیادت دکتر محمودی مدیرکل و تعدادی از همکاران اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از جناب آقای مظاهری از همکاران اداره کل امور مالیاتی ✅امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۴
Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

Tags

    5.7.10.0
    V5.7.10.0