چهارشنبه, 5 آذر 1399
  • ساعت : ۱۱:۵۵:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ 
  • کد خبر : ۱۹۹۲۰۹
رونمایی از سامانه هوشمند اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان همدان
سامانه هوشمند اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان رونمایی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0