توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان
تارنمای پورتال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی وخروج پرتال از دسترس، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید
 
^