دوشنبه, 16 تير 1399
  • ساعت : ۹:۲:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ 
  • کد خبر : ۱۸۸۶۲۵
محمودی مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بیست و یكمین نشست هم فكری و هم اندیشی ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان بیان كرد: سلامت سیستم مالی دستگاه ها با عملكرد مناسب ذیحسابان تضمین می شود
محمودی گفت ذیحسابان ناظر بر دخل و خرج ادارات هستند و در زمان تحریم ها و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی در شفافیت نظام مالی دستگاه ها دارند

وی در ادامه با تأکید بر اینکه اولین گلوگاه جلوگیری از فساد مالی ذیحسابان هستند از نقش مهم ذیحسابان در فرایند های مالی استان گفت: کنترل خرید و نظارت بر خرید با توجه به تولید داخلی و سامانه ستاد در جهت تحقق رونق تولید
🔻حسابداری تعهدی و تأمین منابع مولد سازی دارایی هایی دولت
🔻شناسایی اموال مازاد دولت و واگذاری ان به بخش خصوصی   
🔻سامانه سناما و ثبت اطلاعات مالی دستگاه های اجرایی
📌در پایان محمودی گفت با عملکرد مناسب ذیحسابان، جذب صد درصدی اسناد خزانه در سال گذشته، بارگذاری ۹۸ درصدی اموال دستگاه ها در سامانه سادا و تهاتر پنجاه میلیاردی بدهی های اشخاص دقیقی و حقوقی به دولت محقق شده است

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0