نام زیرپورتال : همدان
مکاریان
1389/5/23 شنبه   هادی مکاریان
 
سمت  سرپرست اداره امور گمرک، نماینده کمیسیون معاملات
 
تلفن محل كار  32747097
 
 
 
 
سوابق كاري 
17 سال سابقه کار، 15 سال کارشناسی ارزیاب، 2 سال سرپرست انبارها، 5 سال سرپرست اداره امور گمرک، نماینده کمیسیون معاملات
 

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^