نام زیرپورتال : همدان
varmarzyar
1392/5/26 شنبه   محمد رضا ورمزیار
 
سمت  معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان همدان
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد مدیریت
 
 

سوابق کاری

-کاردان امور مالیاتی
-کمک ممیز مالیاتی
-حسابرس
-معاون ذیحساب
-ذیحساب دادگستری
-ذیحساب ثبت احوال
-ذیحساب بازرسی
-ذیحساب راه و ترابری
-معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل  اموراقتصادی و دارایی استان همدان
سوابق تدریس
-آموزش دوره آشنایی با قانون محاسبات عمومی به عاملین ذیحساب
-آموزش دوره آشنایی با قانون محاسبات عمومی به کارشناسان امور مالی
-آموزش دوره آشنایی با قانون محاسبات عمومی به مدیران امور مالی
-آموزش دوره جمعدارای اموال

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^