نام زیرپورتال : همدان
1389/5/23 شنبه   سرپرست معاونت اقتصادی
 
سمت  سرپرست معاونت اقتصادی
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^