نام زیرپورتال : همدان
-
1389/5/23 شنبه   سید ناصر محمودی
 
سمت  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
فوق لیسانس علوم سیاسی
 
 

سوابق کاری

-کمک ممیز مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان  1371 
 -مدیر حراست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان  با حفظ سمت  1373
- مدیر حراست توابع ( بیمه های دانا، آسیا، ایران شعبه زنجان  با حفظ سمت 1372
- کارشناس مطالعات اقتصادی دارایی زنجان  1374
-مدیر حراست اداره کل امور اقتصادی و دارایی قزوین ( با حفظ سمت )  1377
- کارشناس رسیدگی به دفتر اسناد رسمی دارایی قزوین  1377
- کارشناس مسئول مالیاتی دارایی استان همدان  1378
- مدیر حراست توابع ( بیمه های دانا، آسیا، ایران و البرز ) استان همدان  1379
- معاون پشتیبانی اداره کل امور مالیاتی استان همدان به مدت 4 سال 1382
- سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی مالیاتی همدان به مدت 3 سال  1383
- نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی استان همدان  1386
- مدرس دروس رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی در دانشگاه های همدان  1389
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^