نام زیرپورتال : همدان
حیدری آبکنار
1389/9/30 سه شنبه   محسن حیدری آبکنار
 
سمت  رئیس شعبه شرکت بیمه البرز استان
 
تلفن محل كار  38251448 , 38331243
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی اقتصاد بازرگانی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
سوابق كاري 
14 سال سابقه کاز، 3 سال رئیس شعبه بیمه البرز در چابهار، 4 سال رئیس شعبه بیمه البرز در استان همدان
 

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^